O50jurist

Juiste partner voor uw onderneming

Telefoon: 06 - 85 00 22 06 | Whatsapp: 06 - 33 66 67 75

050jurist doneert 10% van uw factuur aan een goed doel naar keuze

050 jurist

Stephan Kuipers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Stephan Kuipers, eigenaar en oprichter van  050jurist. Geboren in 1977, getrouwd in 2006 en vader van vier kinderen.

Tijdens mijn studie rechten heb ik mij verdiept in privaat- en ondernemingsrecht. Privaatrecht is een ruim begrip. Het privaatrecht is namenlijk het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid. Binnen publiekrecht heb ik mij verdiept in Sociaal Zekerheidsrecht. 

 

Advocaat niet altijd verplicht. ‘Je bent een jurist, mag je mijn belangen dan wel behartigen?’

Het is niet altijd verplicht om een advocaat in te schakelen. Een jurist kan in vele gevallen voor u optreden als belangenbehartiger. Een jurist kan u o.a. bij de volgende procedures bijstaan:

 

Kort geding bij de civiele rechter

Arbeidszaken (voor de kantonrechter)

Ambtenarenzaken

Sociale zaken

Bestuursrechtelijke zaken

Huurzaken

Consumentenzaken

Verbintenisrecht 

Ondernermingsrecht 

 

In zaken waarbij u zich verplicht dient bij te laten staan door een advocaat kan ik u doorverwijzen. Bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat, bij de rechtbank wel. Bij de rechtbank komen zaken voor wanneer het gaat om een vordering van boven de € 25.000, bij faillissementen en familiezaken. In hoger beroep of cassatie heeft u altijd een advocaat nodig.

 

Optreden als gemachtigde

Door middel van een machtigingsformulier geeft u volmacht aan een gemachtigde en dat kan ik zijn. De gemachtigde kan onder andere namens u brieven schrijven, bellen met de wederpartij of met een instantie en het woord voeren tijdens een zitting. De bevoegdheid van de gemachtigde vloeit voort uit artikel 3:60 BW (Burgerlijk Wetboek) en artikel 80 Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Nadat u volmacht heeft verleend kunt u bij mij rekenen op een duidelijke en snelle aanpak.